Z kodem PROMO10% kupujesz 10% TANIEJ. Wpisz kod w koszyku.

Polityka prywatności I plików cookies serwisu brastories.com

Co to za dokument?

Polityka opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, Twoje prawa z tym związane, a także zasady używania tzw. ciasteczek (plików cookies) na naszej stronie.

Ten dokument jest dla Ciebie, jeśli dokonujesz zakupu w Sklepie, zakładasz w nim konto, zapisujesz się na newsletter lub po prostu go przeglądasz.

Ten dokument stworzyliśmy, aby z jednej strony dać Tobie pełną i napisaną „ludzkim językiem” informację nt. ochrony Twojej prywatności, w wygodnej formie „pytań i odpowiedzi”, a z drugiej wywiązać się z obowiązków nałożonych przepisami tzw. RODO (czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Kto Administruje Twoimi danymi?

Administratorem Twoich danych jest Wiktoria Jaroma prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Vi Vision Wiktoria Jaroma. W sprawach dotyczących danych osobowych może się z nami kontaktować pod adresem ul. Cieliczańska 4/2, 16-030 Supraśl (prosimy o dopisek BRA STORIES na kopercie) lub pod adresem e-mail: hello@brastories.com

2. Jakie informacje na Twój temat posiada Sklep i skąd one pochodzą?

Przede wszystkim Sklep przetwarza te dane, które sam/a nam podajesz tj. imię i nazwisko (ew. nazwa firmy oraz NIP), dane kontaktowe takie jak telefon, adres pocztowy, adres e-mail, dane dotyczące sposobu płatności, a także szczegóły dotyczące składanych zamówień, wśród których mogą się znaleźć takie informacje jak np. noszony rozmiar bielizny). Poza tym Sklep może przetwarzać inne informacje, które sam podasz, np. kontaktując się za pośrednictwem formularza kontaktowego. Informacje przekazujesz nam dobrowolnie, jednak ich przekazanie może okazać się niezbędne do dokonania zakupu.

Inną kategorią danych, będą dane o charakterze informatycznym i statystycznym, takie jak Twój adres IP, przeglądarka, używany program pocztowy, aktywności wykonywane w serwisie, inne miejsca Internetu, które doprowadziły Cię do wizyty w serwisie, dane demograficzne (przybliżona lokalizacja, płeć, przedział wieku). Zasadniczo te dane nie będą pozwalać Sklepowi na powiązanie ich z Tobą (nie wiadomo, że „Ty to Ty”) i formalnie nie powinny podlegać rygorom dot. danych osobowych. Z ostrożności, uzasadnionej niejasnym i zmiennym orzecznictwem sądów i organów, informujemy o nich tak, jak o „prawdziwych” danych osobowych”.

3. Po co, jak długo i na jakiej podstawie Sklep przetwarza Twoje dane osobowe?

Podstawowym celem przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Sklep przetwarza dane osobowe również w celu realizacji nałożonych prawem obowiązków – w szczególności chodzi tu o przepisy podatkowe (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Kolejnym celem przetwarzania jest realizacja naszych usprawiedliwionych interesów takich jak marketing usług własnych (także przy wykorzystaniu plików cookies i technologii śledzących oraz przez newsletter), zapewnienie bezpieczeństwa strony i wykrywanie nadużyć (np. poprzez gromadzenie tzw. logów serwera), dochodzenie i obrona przed ew. roszczeniami (np. dochodzenie należności za produkty), czy prowadzenie korespondencji (np. gromadzenie Twoich danych w celu udzielenia odpowiedzi, gdy napiszesz do nas na skrzynkę e-mail) (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Dane związane z realizacją zawartej umowy Sklep będzie przechowywać do czasu przedawnienia wszelkich związanych z nią zobowiązań cywilnoprawnych i podatkowych (zazwyczaj jest do 5 lat od zakończenia roku, w którym skończyliśmy wykonywać umowę). Dane związane z wysyłaniem newslettera, Sklep będzie przetwarzać do czasu cofnięcia zgody na jego wysyłanie. Dane związane z udzielaniem odpowiedzi na skierowane do nas zapytania, będą przetwarzane przez nie dłuższy niż okres 1 roku od udzielenia odpowiedzi/ załatwienia sprawy lub innego zdarzenia, powodującego przetwarzanie danych. Dane związane z używaniem plików cookies w ramach narzędzi analitycznych i reklamowych, przetwarzane będą będziemy do czasu usunięcia tych plików cookies z Twoich urządzeń, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat. Dane informatyczne przetwarzane dla zapewnienia bezpieczeństwa (tzw. logi serwera) przechowywane będą bezterminowo.

4. Kto ma dostęp do Twoich danych?

Sklep zachowuje Twoje dane tylko dla siebie, a inne firmy, osoby czy instytucje będą miały dostęp wyłącznie w celu realizacji umowy lub działań na rzecz Sklepu, lub gdy przepisy prawa nam ich przekazanie. Będą to zatem m.in. firmy hostingowe, firmy świadczące dla Sklepu usługi marketingowe i informatyczne, dostawcy oprogramowania w chmurze, operatorzy płatności, firmy pocztowe i kurierskie, dostawcy narzędzi wskazanych w pkt 10 oraz nasze służby księgowe i prawne (biura rachunkowe, kancelarie prawne).

5. Czy Twoje dane mogą być przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy? Jakie to ma znaczenie dla ochrony danych osobowych?

Europejski Obszar Gospodarczy (czyli Unia Europejska oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein) są obszarem na którym obowiązuje RODO, co zapewnia wysoki poziom prawnej ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych poza EOG może powodować, że trafią one do kraju, w którym stopień ochrony danych jest niższy, niż przewidziany przez prawo europejskie. 

W ramach działalności Sklepu może dochodzić do takich sytuacji (w szczególności przy użyciu narzędzi marketingowych, o których mowa w pkt 10). Zawsze jednak odbywa się to w minimalnym koniecznym zakresie oraz przy zastosowaniu instrumentów prawnych gwarantujących odpowiedni stopień ochrony, takich jak tzw. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską

6. Co oznacza profilowanie? Czy Sklep korzysta z techniki profilowania?

W dużym skrócie profilowanie oznacza wyciąganie wniosków ze znanych cech użytkownika, na temat innych jego cech. Najlepszym przykładem będzie tutaj sytuacja, w której reklama jest dopasowywana przez algorytmy do danej grupy użytkowników według ich cech demograficznych (gdyż uznają, że jest bardziej prawdopodobne, że tacy użytkownicy klikną w reklamę i dokonają zakupu). Narzędzia marketingowe, z których korzysta Sklep takiego profilowania dokonują, a opis ich działania znajdziesz w pkt 10. Profilowanie z jakiego korzystamy nie wywołuje dla Ciebie poważniejszych skutków, aniżeli to, czy wyświetli Ci się określona reklama czy komunikat, czy nie.

7. Jakimi uprawnieniami dysponujesz w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych, jeśli są nieaktualne,
 • usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania (pamiętaj jednak, że nie są to prawa bezwzględne i musisz mieć do tego odpowiednią podstawę zawartą w art. 17 i 18 RODO – chodzi przede wszystkim o sytuację, gdy dane byłyby przetwarzane przez Sklep nielegalnie),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawy takiego sprzeciwu znajdziesz w art. 21 RODO)
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (lub innej zgody, do której stosuje się przepisy RODO – takiej jak zgoda na newsletter lub używanie plików cookies).  przenoszenia danych do innego administratora.

Zawsze, jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane Sklep narusza prawo, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego w sprawach danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Choć taką skargę można złożyć bezpośrednio, zachęcamy każdorazowo do uprzedniego kontaktu ze Sklepem.

8. Co to są pliki cookies? Jakie rodzaje plików cookies stosuje Sklep?

Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu oraz unikalny numer. Zasadniczo używanie plików cookies nie prowadzą do zidentyfikowania Ciebie przez nas jako konkretnej osoby.

Pliki cookies, które są niezbędne dla funkcjonowania serwisu, zapisywane są automatycznie. W odniesieniu do innego rodzaju plików cookies, wymagane jest wyrażenie przez Ciebie zgody. Oprócz wspomnianych wyżej „niezbędnych” , używamy następujących rodzajów plików cookies

 • funkcjonalne – ułatwiające korzystanie ze Sklepu np. poprzez zapamiętanie preferencji użytkownika,
 • analityczne – pozwalające nam na analizowanie zachowań użytkowników na stronie, w celu poprawy jej użyteczności oraz jej promocji,
 • reklamowe – pozwalające nam na prowadzenie działań marketingowych, w szczególności tzw. remarketingu (czyli wyświetlania reklam w innych miejscach Internetu, z uwagi na odwiedzenie naszego Sklepu) lub też wyświetlanie dynamicznych formularzy, opartych o analizę Twojego zachowania podczas wizyty w Sklepie.

W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz ze Sklepu.

9. Jak możesz zarządzać swoimi ustawieniami plików cookies?

Zarządzanie plikami cookies odbywa się poprzez udostępnione na stronie narzędzie, które wyświetla się automatycznie podczas pierwszej wizyty w serwisie, w ramach którego możesz wyrazić zgodę na używanie poszczególnych kategorii plików cookies.

Masz też możliwość dokonywania ustawień dot. plików cookies za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć na stronach operatorów poszczególnych przeglądarek:

10. Z jakich narzędzi analitycznych i marketingowych korzystamy? Jak one działają?

Sklep korzysta z systemu Google Analytics. Jest to narzędzie analityczne dostarczane przez Google Ireland Ltd (Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland), które automatycznie gromadzi dane na temat miejsc Internetu z których użytkownicy trafili do serwisu, sposobu korzystania przez użytkowników ze Sklepu i tworzenie statystyk, które pomagają optymalizować budowę strony i Sklepu i ulepszać ich promocję. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, możesz zadecydować o niestosowaniu Google Analytics w Twoim przypadku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych możesz przeczytać pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Sklep używa narzędzia Facebook Custom Audiences, którego częścią jest tzw. Pixel, czyli kod śledzący zainstalowany na naszej stronie. Narzędzia dostarczane jest przez firmy z grupy Facebook (czyli przede wszystkim Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA oraz Facebook Ireland Ltd. Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia), które automatycznie gromadzi dane na temat korzystania przez użytkowników ze Sklepu, w celu kierowania do nich przez nas spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook (tj. opartych o analizę ich zachowań). Z narzędzia Pixel Sklep korzysta aby wyświetlać reklamy tym użytkownikom portalu Facebook oraz Instagram (a także w innych serwisach uczestniczących w sieci reklamowej Facebook Audience Network), którzy wyrazili zainteresowanie naszymi treściami lub wykazują cechy mogące wskazywać na potencjalne zainteresowanie Sklepem (np. określone zainteresowania). Za pomocą narzędzia Pixel tworzymy też tzw. grupy odbiorców podobnych (osoby, które wykazują statystycznie podobne cechy do naszych dotychczasowych odbiorców lub użytkowników serwisu), którym wyświetlamy nasze reklamy. Pixel pozwala również mierzyć skuteczność reklam umieszczanych na Facebooku (np. poprzez pomiar konwersji). Facebook niezależnie od nas może również wykorzystywać opisane wyżej dane (np. o odwiedzeniu naszej strony internetowej) dla własnych celów, a także przyporządkowywać Twoje dane nt. korzystania ze sklepu z wcześniej zebranymi danymi na Twój temat. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, możesz zadecydować o niestosowaniu Pixela w Twoim przypadku. Możliwe jest także zarządzanie ustawieniami prywatności w ramach Twojego profilu na Facebooku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych możesz przeczytać pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Swoimi ustawieniami dotyczącymi reklam na Facebooku możesz zarządzać pod adresem:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Sklep korzysta z usługi Tradedoubler dostarczanej przez Tradedoubler AB oraz spółki powiązane (w tym Tradedoubler sp. z o.o., Puławska 2/bud C, 02-566 Warszawa, Polska). Tradedoubler jest systemem marketingu afiliacyjnego, który polega na tym, że reklamy Sklepu są wyświetlane na stronach partnerskich systemu, w zamian za co wypłacamy operatorowi systemu prowizję od dokonanych dzięki temu zakupów, z którą on dzieli się z administratorami tych stron. Wyświetlane reklam na stronach partnerów systemu może być oparte na dwóch kryteriach. Po pierwsze – w ramach tzw. remarketingu, reklamy mogą wyświetlać się osobom, które już odwiedziły naszą stronę, po drugie zaś – reklamy mogą wyświetlać się osobom, których profil statystyczny pasuje do osób, które dokonują u nas zakupu (przykładowo – dysponując informacjami statystycznymi, algorytm jest w stanie ocenić, że kobiety w przedziale wiekowym 25-45 lat, statystycznie częściej dokonają zakupu w Sklepie z bielizną, w związku z tym to im należy wyświetlić reklamę, zamiast mężczyznom w wieku 65+). Bez względu na kryterium wyświetlania, odbywa się w sposób nieumożliwiający zidentyfikowania Ciebie jako konkretnej osoby, choć może sprawiać wrażenie, że reklamę Cię „śledzi”. Operator Tradedoublera podejmuje wszelkie starania, aby funkcjonowanie systemu odbywało się z poszanowaniem prywatności użytkowników i pomimo, że jest w stanie dla celów wyliczenia należnej prowizji zidentyfikować, iż dany zakup na naszej stronie pochodzi od osoby, która kliknęła reklamę na stronie partnera systemu, to nie jest w stanie określić tożsamości tej osoby. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.tradedoubler.com/pl/privacy-policy/  

Korzystamy również z systemu do wysyłki mailingów MailChimp, którego operatorem Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA).  System ten może za pomocą plików cookies analizować Twoje zachowanie w Sklepie, decydując np. o tym, czy wyświetlić Ci okienko z zapisem na newsletter. Ponadto analizuje sposób, w jaki postępujesz z wysyłanymi mailami (np. czy otworzyłeś maila od nas oraz czy kliknąłeś w linki w nim zawarte, a także o tym z jakiego programu pocztowego korzystasz).

Używamy też Google reCAPTCHA. Jest to narzędzie dostarczane przez Google Ireland Limited (tak jak Google Analytics) które służy zapobieganiu wykonywania pewnych funkcji w serwisie robotom internetowym poprzez sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. W związku z korzystaniem tej usługi, może dojść do ujawnienia Google Twojego adresu IP.

Więcej szczegółów możesz odnaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy  

0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu